Size: 12,5cm x 1cm
Weight: 16gr

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 12,5cm x 1cm
Khối lượng: 16gr
*** Công dụng kết hợp