Size: 15cm x 6cm
Weight: 240gr
*** Muscular, firm muscle, impact on wide areas such as back, abdomen, chest, thighs

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 15cm x 6cm
Khối lượng: 240gr
*** Nhíu cơ, săn chắc cơ, diện rộng như lưng, bụng, ngực, đùi